Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka” w Elblągu zatrudni na zastępstwo, pracownika socjalnego. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się w dziale kadr do 31.01.2018r.

Stanowisko – pracownik socjalny

Wynagrodzenie zasadnicze – 2305 zł brutto

Kwalifikacje:

  1. dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny, lub
  2. dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych, lub
  3. dyplom wyższej szkoły o kierunku praca socjalna, albo 
  4. ukończone przed dniem 01.05.2004 r. studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia i nauki społeczne, socjologia, albo
  5. ukończone studia wyższe o specjalności praca socjalna na kierunkach: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, (studia ukończone przed 01.01.2008 r. lub kontynuowane 01.01.2008r.) albo
  6. ukończone do dnia 31.10.2007 r. studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, socjologia albo
  7. rozpoczęte przed dniem 01.05.2004r. i ukończone studia wyższe licencyjne lub wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia lub socjologia.
  8. Znajomość ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Kontakt: 55 625 62 70  wew. 107 (kadry)