widok DPS-u

WITAMY NA STRONIE

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „NIEZAPOMINAJKA”

W ELBLĄGU

logo niezapominajka

Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka” działa na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.),
  2. Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19.10.2005r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837),
  3. Ustawa z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.)
  4. Ustawy z dnia 30.06.2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)
  5. Uchwały Nr IX/230/2011 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 października 2011r.

Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka” jest jednostką budżetową podległą Gminie Miasto Elbląg na prawach powiatu. Dom jest placówką o zasięgu lokalnym. Do Domu mogą być przyjmowane osoby spoza obszaru miasta Elbląga. Dom jest przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych i osób starszych.

Koszt utrzymania – Zarządzenie nr 100/2017 Prezydenta Miasta Elbląga z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Miasta Elbląga w 2017 r. 

§ 1. 1. Ustala się średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” w Elblągu przy ul. Toruńskiej 17 w roku 2017 na kwotę 3.323,00 zł (słownie: trzy tysiące trzysta dwadzieścia trzy złote)

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Uzupełnij: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.